Maszyny komunalne

Wiele zastosowań – jedna maszyna

Pojazdy, maszyny komunalne

Firma Hako w swojej bogatej ofercie posiada maszyny komunalne Citymaster. Są one przeznaczone do wszelkich zastosowań w zakresie utrzymania przestrzeni miejskich. Pojazdy komunalne wykorzystać można do wielu zadań, m.in.: zamiatania, koszenia, odśnieżania, posypywania oblodzonych powierzchni, mycia na mokro etc.

Prace komunalne w miastach, miasteczkach i wsiach należą do obowiązków każdej gminy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, to właśnie gminy odpowiadają za utrzymanie ładu przestrzennego, czystości i porządku, zieleni gminnej. Aby spełniać te założenia konieczne jest zaopatrzenie gminy lub przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za świadczenie usług komunalnych, w odpowiednie pojazdy komunalne lub maszyny komunalne.

maszyny komunalne

Zamiast inwestować w maszyny komunalne do każdego z poszczególnych zadań, lepiej zdecydować się na jedno urządzenie wielofunkcyjne, które można wyposażyć w różnorodne narzędzia. Z odpowiednimi szczotkami, wydajnym systemem odsysania oraz pojemnym zbiornikiem maszyna taka bez problemu poradzi sobie z zamiataniem ulic, chodników, placów i alejek. Wyposażona w kosiarkę rotacyjną bez trudu skosi zarówno rozległe trawniki, jak i przydrożną zieleń. Wymiana przednich narzędzi na szorowarkę umożliwi domywanie plam i zabrudzeń.

Nowoczesne, wielofunkcyjne pojazdy komunalne nadają się także do specjalnych zastosowań, takich jak np. przycinanie żywopłotów, usuwanie chwastów czy natryskiwanie solanki. W maszynach Hako wystarczy kilka minut i bez użycia narzędzi można zamontować odpowiedni osprzęt, aby zająć się wszystkimi pracami porządkowymi w mieście. Odpowiedni Citymaster zapewni kompleksową obsługę aglomeracji miejskich, jak i obszarów zieleni.

pojazdy komunalne